Monitorizare

----------

Perioada de desfasurare: 15 Iulie 2019 – 14 Ianuarie 2021

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va desfasura actiuni care au drept scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate,

Se vor asigura colectarea si analiza informatiilor si a datelor statistice relevante, pentru a putea fi urmarit procesul implementarii fiecarei afaceri. Accentul este pus pe urmarirea respectarii planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, inclusiv din punct de vedere al continuarii respectarii conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Romania Start Up Plus” si in schema de ajutor de minimis asociata.

In cadrul activitatii de monitorizare a implementarii planului de afaceri se va acorda o atentie deosebita mentinerii locurilor de munca, precum si capacitatii intreprinderilor nou-create de a obtine veniturile previzionate.