Informații generale

----------

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3

Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Titlul proiectului: “Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare!”

Contract nr. POCU/82/3/7/105717

Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/105717

Cod SMIS: 105717

 

ProiectulViitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare!”  este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Proiectul, cu o durata de 36 luni, se deruleaza in cadrul contractului POCU/82/3/7/105717

 

Parteneri

Parteneriatul este format din:

 • GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – Lider de parteneriat
 • CNIPMMR – CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA – Partener P1
 • Fundatia PAEM Alba – Partener 2

Perioada de implementare: 15 Ianuarie 2018- 14 Ianuarie 2021

 

Obiectivul general este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului si a auto-ocuparii in intreprinderi cu profil nonagricol infiintate in mediul urban in Regiunea Vest.

Proiectul  este prevazut sa se deruleze  pe o durata de 36 de luni, in perioada 15 ianuarie 2018- 14 ianuarie 2021, si vizeaza cresterea ocuparii in regiunea Vest printr-un mix integrat de masuri de stimulare a antreprenoriatului, pornind de la formarea antreprenoriala a grupului tinta, urmata de consiliere si mentorat, organizarea unei competitii de idei de afaceri si in final, finantarea si monitorizarea afacerilor infiintate in cadrul proiectului

Obiectivele specifice au in vedere:

– Cresterea nivelului de pregatire antreprenoriala a min. 480 de persoane (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, angajati si persoane inactive, dornici sa infiinteze o afacere pentru crearea de noi locuri de munca) din regiunea Vest.

– Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale si de noi locuri de munca de catre persoanele din grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 58 de afaceri, care vor angaja minim 116 persoane în domenii non-agricole, in zonele urbane ale judetelor regiunii Vest.

–  Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare pentru asigurarea bunei functionari si a dezvoltarii celor 58 de afaceri infiintate in cadrul proiectului.

Activitati

 • Etapa I – Formarea antreprenorială a grupului ţintă (15 Ianurie 2018-14 Ianuarie 2019)
 • Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanţate (18luni)
 • Etapa III – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate (6luni)

Rezultate asteptate

In cadrul proiectului va fi facilitat accesul persoanelor din regiunea Vest la finanţări nerambursabile, in scopul înfiinţarii unor firme noi,  cu profil nonagricol, în mediul urban din regiunea Vest. Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în medie de 146,591 lei  pe un plan de afaceri, precum şi consultanţă pentru sprijinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii pe o perioada de 18 luni.

Implementarea proiectului va conduce la infiintarea unui numar de 58 de firme și la crearea a cel puțin 116 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri și asupra nivelului de trai al populației.

Principalele rezultate asumate în proiect

 • 480 persoane înscrise în grupul ţintă pentru participare la programul de formare antreprenorială;
 • 480 de absolvenți, cărora li se acordă certificate de absolvire;
 • 480 de planuri de afaceri create;
 • 58 de planuri de afaceri selectate, care vor beneficia de ajutor de minimis;
 • 58 de întreprinderi înființate;
 • 58 de ajutoare de minims acordate întreprinderilor create;
 • 116 locuri de muncă înființate

Valoarea totala a proiectului: 14.017.616,48 lei