Grup țintă

----------

Proiectul se adreseaza persoanelor din regiunea Vest, judetele: Arad, Timis, Caras-Severin, si Hunedoara, grupul tinta fiind format din persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
 • isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban in regiunea Vest;
 • au varsta peste 18 ani impliniti in momentul inscrierii in program;

NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care au măsuri dedicate în POCU.

Grupul țintă va avea urmatoarea structura:

 • 292 de persoane angajate sau care deruleaza o activitate independenta
 • 188 de persoane incadrate in categoria someri sau inactivi.

               

Dosarul individual de inscriere in grupul tinta va conține  urmatoarele documente:

 • Formular de înscriere în grupul țintă (Anexa 8)
 • Actele de identitate (certificat de naștere si Carte de Identitate, certificat de casătorie-acolo unde este cazul)
 • Documente care atesta statutul pe piata muncii / documente care atesta faptul ca urmeaza o forma de scolarizare: student / elev peste 18 ani;

* In functie de statutul pe piata muncii/în sistemul de educație, beneficiarii vor aduce:

 • Adeverinta de la angajator (daca este cazul);
 • Adeverință că urmează o formă de școlarizare ((daca este cazul);
 • Copie CUI si statut, act constitutiv din care sa rezulte ca aveti firma  (daca este cazul);
 • Adeverintă de la AJOFM ca e inregistrat ca somer  (daca este cazul).

Dacă este vorba de o persoană inactivă, aceasta va depune o declarație pe propia răspundere că nu are loc de muncă și nici ajutor de șomaj.(Anexa 5)

 • Declarație de eligibilitate (Anexa 1)
 • Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului (Anexa 2);
 • Declarație privind utilizarea datelor personale, in conditiile legii (Anexa 4);

Declarație privind dubla finanțare, cu asumarea, prin semnatură, a eliminarii din grupul țintă în cazul în care se constată existenta dublei finanțări.

Formularele de inscriere in grupul tinta al proiectului pot fi descarcate de aici.