Mentorat

Oferim mentorat pentru planurile de afaceri.

Monitorizare

Monitorizare planuri de afaceri.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 3

Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Titlul proiectului: Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare!”

Contract nr. POCU/82/3/7/105717

Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/105717

Cod SMIS: 105717

 

 1. DESCRIERE PROIECT

 

Proiectul Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare!”  este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Proiectul, cu o durata de 36 luni, se deruleaza in cadrul contractului POCU/82/3/7/105717

 

Parteneri

Parteneriatul este format din:

 • GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – Lider de parteneriat
 • CNIPMMR – CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA – Partener P1
 • Fundatia PAEM Alba – Partener 2

Perioada de implementare: 15 Ianuarie 2018- 14 Ianuarie 2021

 

Obiectivul general este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului si a auto-ocuparii in intreprinderi cu profil nonagricol infiintate in mediul urban in Regiunea Vest.

Proiectul  este prevazut sa se deruleze  pe o durata de 36 de luni, in perioada 15 ianuarie 2018- 14 ianuarie 2021, si vizeaza cresterea ocuparii in regiunea Vest printr-un mix integrat de masuri de stimulare a antreprenoriatului, pornind de la formarea antreprenoriala a grupului tinta, urmata de consiliere si mentorat, organizarea unei competitii de idei de afaceri si in final, finantarea si monitorizarea afacerilor infiintate in cadrul proiectului

Obiectivele specifice au in vedere:

– Cresterea nivelului de pregatire antreprenoriala a min. 480 de persoane (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, angajati si persoane inactive, dornici sa infiinteze o afacere pentru crearea de noi locuri de munca) din regiunea Vest.

– Facilitarea dezvoltarii de activitati antreprenoriale si de noi locuri de munca de catre persoanele din grupul tinta, prin oferirea de suport integrat si ajutor de minimis pentru cel putin 58 de afaceri, care vor angaja minim 116 persoane în domenii non-agricole, in zonele urbane ale judetelor regiunii Vest.

–  Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare pentru asigurarea bunei functionari si a dezvoltarii celor 58 de afaceri infiintate in cadrul proiectului.

Activitati

 • Etapa I – Formarea antreprenorială a grupului ţintă (15 Ianurie 2018-14 Ianuarie 2019)
 • Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri finanţate (18luni)
 • Etapa III – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate (6luni)

 

 

Rezultate asteptate

In cadrul proiectului va fi facilitat accesul persoanelor din regiunea Vest la finanţări nerambursabile, in scopul înfiinţarii unor firme noi,  cu profil nonagricol, în mediul urban din regiunea Vest. Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în medie de 146,591 lei  pe un plan de afaceri, precum şi consultanţă pentru sprijinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii pe o perioada de 18 luni.

Implementarea proiectului va conduce la infiintarea unui numar de 58 de firme și la crearea a cel puțin 116 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri și asupra nivelului de trai al populației.

 

Principalele rezultate asumate în proiect

 • 480 persoane înscrise în grupul ţintă pentru participare la programul de formare antreprenorială;
 • 480 de absolvenți, cărora li se acordă certificate de absolvire;
 • 480 de planuri de afaceri create;
 • 58 de planuri de afaceri selectate, care vor beneficia de ajutor de minimis;
 • 58 de întreprinderi înființate;
 • 58 de ajutoare de minims acordate întreprinderilor create;
 • 116 locuri de muncă înființate

 

Valoarea totala a proiectului: 14.017.616,48 lei

 

 1. GRUP TINTA

Proiectul se adreseaza persoanelor din regiunea Vest, judetele: Arad, Timis, Caras-Severin, si Hunedoara, grupul tinta fiind format din persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
 • isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban in regiunea Vest;
 • au varsta peste 18 ani impliniti in momentul inscrierii in program;

 

NU vor fi eligibili tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, care au măsuri dedicate în POCU.

 

Grupul țintă va avea urmatoarea structura:

 • 292 de persoane angajate sau care deruleaza o activitate independenta
 • 188 de persoane incadrate in categoria someri sau inactivi.

                                      

Dosarul individual de inscriere in grupul tinta va conține  urmatoarele documente:

 • Formular de înscriere în grupul țintă (Anexa 8)
 • Actele de identitate (certificat de naștere si Carte de Identitate, certificat de casătorie-acolo unde este cazul)
 • Documente care atesta statutul pe piata muncii / documente care atesta faptul ca urmeaza o forma de scolarizare: student / elev peste 18 ani;

* In functie de statutul pe piata muncii/în sistemul de educație, beneficiarii vor aduce:

 • Adeverinta de la angajator (daca este cazul);
 • Adeverință că urmează o formă de școlarizare ((daca este cazul);
 • Copie CUI si statut, act constitutiv din care sa rezulte ca aveti firma  (daca este cazul);
 • Adeverintă de la AJOFM ca e inregistrat ca somer  (daca este cazul).

Dacă este vorba de o persoană inactivă, aceasta va depune o declarație pe propia răspundere că nu are loc de muncă și nici ajutor de șomaj.(Anexa 5)

 • Declarație de eligibilitate (Anexa 1)
 • Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului (Anexa 2);
 • Declarație privind utilizarea datelor personale, in conditiile legii (Anexa 4);

Declarație privind dubla finanțare, cu asumarea, prin semnatură, a eliminarii din grupul țintă în cazul în care se constată existenta dublei finanțări.

Formularele de inscriere in grupul tinta al proiectului pot fi descarcate din formularul electronic existent pe acest site.

 

 1. FORMARE ANTREPRENORIALA

Perioada de desfasurare: 15 Aprilie-14 August 2018

 

In cadrul acestei activitati sunt furnizate cursuri autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Certificare, in domeniul antreprenoriatului, pentru 480 de persoane din grupul tinta al proiectului, repartizate in 21 grupe cu maxim 28 de cursanti.

Programa de formare are urmatoarele obiective:

 • Constientizarea principiilor si valorilor etice aplicabile in contextul managerial;
 • Planificarea si organizarea activitatii propriei persoane si a activitatii angajatilor;
 • Analiza strategica, identificarea prioritatilor, selectia optiunilor;
 • Managementul timpului si al energiei (gestionarea volumului de munca);
 • Capacitatea de a pune in practica idei, planuri si actiuni;
 • Dezvoltarea abilitatilor de lider (Leadership);
 • Studiul pietei, identificarea oportunitatilor existente si a surselor de finantare pentru
 • dezvoltarea propriei afaceri;
 • Intocmirea si interpretarea unui plan de afaceri.

Absolventii vor dobandi urmatoarele competente, la finalul cursului:

 • Gestionarea activitatii antreprenoriale conform prevederilor legale;
 • Accesarea surselor de finantare pentru afacere;
 • Adaptarea unui produs/serviciu, a pretului, promovarii si distributiei acestuia la nevoile pietei;
 • Identificarea oportunitatilor de dezvoltare a afacerii si riscurilor asociate acestora; Gestionarea eficienta a resurselor umane;
 • Comunicarea eficienta cu clientii, partenerii de afaceri si angajatii;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii, partenerii de afaceri si angajatii in conformitate cu principiile eticii in afaceri;
 • Elaborarea unui plan de afaceri

 

 1. BIBLIOTECA DE RESURSE

Sectiunea va contine studii de caz/exemple de afaceri similare/diferite/bune practici, etc

 

 1. CONCURS PLANURI AFACERI

Perioada de desfasurare: 15 Iulie – 14 Noiembrie 2018

 

In cadrul acestei activitati se va organiza o competitie de planuri de afaceri la nivelul grupului tinta cu abilitati de antreprenoriat, atat pentru persoanele care au participat la cursul de formare antreprenoriala cat si pentru persoanele care nu au participat la programul de formare din proiect, dar care au dobandit abilitatile necesare pentru infiintarea unei afaceri urmand alte programe.

In cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile.

Se va accepta in selectie ca maxim 10% din planurile de afaceri castigatoare sa fie ale persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala din proiect.

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minim urmatoarele elemente:

 1. descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
 2.  analiza SWOT a afacerii;
 3. schema organizatorica si politica de resurse umane;
 4. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
 5. analiza pietei de desfacere si a concurentei;
 6. strategia de marketing;
 7. proiectii financiare privind afacerea.

Bugetul aferent planului de afaceri va fi realizat in lei si va respecta principiul cheltuirii eficiente a banilor publici, prin eficientizarea costurilor si analiza detalizata a preturilor din piata. El va fi insotit de un cash-flow realist, marcand previziunea veniturilor in urmatoarele 6-12 luni de la infiintare.

In realizarea planurilor de afaceri se va acorda o atentie deosebita temelor secundare specifice POCU 2014-2020.

Inscrierea planului de afaceri in competitia de planuri de afaceri se va realiza online, prin intermediul platformei web, in sectiunea dedicata concursului de idei de afaceri, documentele fiind prezentate atat in format editabil,cat si PDF. Modalitatea de depunere a planurilor de afaceri pentru concurs este detaliata in Meodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

In cadrul proiectului vor fi selectate 58 de planuri de afaceri, iar pe lista de rezerva se vor selecta minim 12 planuri de afaceri, care vor putea fi finantate in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in cazul in care o parte dintre cei 58 de beneficiari aflati pe lista de planuri de afaceri propuse spre finantare renunta la acest drept.

 

Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri poate fi descarcata din formularul de inscriere.

 

 1. Servicii de sprijin/consiliere/consultanta/mentorat

Perioada de desfasurare: 15 Ianuarie – 14 Iunie 2019

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va furniza servicii personalizate de consiliere / consultanta / mentorat pentru beneficiarii celor 58 de planuri de afaceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri.

 

 1. MONITORIZARE AFACERI

Perioada de desfasurare: 15 Iulie 2019 – 14 Ianuarie 2021

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va desfasura actiuni care au drept scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate,

Se vor asigura colectarea si analiza informatiilor si a datelor statistice relevante, pentru a putea fi urmarit procesul implementarii fiecarei afaceri. Accentul este pus pe urmarirea respectarii planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, inclusiv din punct de vedere al continuarii respectarii conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Romania Start Up Plus” si in schema de ajutor de minimis asociata.

In cadrul activitatii de monitorizare a implementarii planului de afaceri se va acorda o atentie deosebita mentinerii locurilor de munca, precum si capacitatii intreprinderilor nou-create de a obtine veniturile previzionate.

 

 1. COMUNICATE

 

 

 1. Linkuri utile

www.fonduri-ue.ro

www.gov.ro

www.mmuncii.ro

Despre noi

Proiectul Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare!”  este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare.

Proiectul, cu o durata de 36 luni, se deruleaza in cadrul contractului POCU/82/3/7/105717.

Durată și parteneri

Durata proiectului

Perioada de implementare: 15 Ianuarie 2018- 14 Ianuarie 2021

Parteneri

Parteneriatul este format din:

 • GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL – Lider de parteneriat
 • CNIPMMR – CONSILIUL NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA – Partener P1
 • IDEL- INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL S.L. – Partener P2

Contact

Global Commercium Development

Bucureşti


Str. Clucerului, Nr. 51-53, Et. 4, Ap. 10, Sector 1,  011364, București, ROMÂNIA
Telefon: +40 371 600 421
Fax: +40 371 321 559
[email protected]

globalcommercium.ro

cnipmmr.ro, www.immromania.ro

www.paemalba.ro